Hulpverleners

Palliatieve zorg maakt deel uit van de reguliere zorg, ieder zorgverlener kan ermee te maken krijgen. Kwaliteit van leven en de individuele zorgvraag staan hierbij centraal. Vanwege het multidisciplinaire karakter van palliatieve zorg zijn in het hele land netwerken gerealiseerd van zorgverleners die deze zorg in de laatste levensfase zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. 

Deze website
In de menubalk bovenaan de pagina onder de tab patiënten en naasten vindt u meer informatie over verschillende onderwerpen in de palliatieve zorg. Links in het menu vindt u informatie over het netwerk, specifieke regionale thema's, activiteiten voor zorgverleners en het zorgaanbod in de regio.