Basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

De basisscholing palliatieve zorg en palliatief terminale zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen bestaat uit een combinatie van digitaal onderwijs en contactonderwijs (blended learning). Door middel van een Elektronische Leeromgeving (ELO) doen deelnemers expertise op over palliatieve zorg en bereiden zij zich voor op fysieke bijeenkomsten. De scholing wordt verzorgd (bij voorkeur) door trainers uit uw eigen organisatie. Via een train-de-trainer methode worden zij opgeleid in het gebruik van de ELO en het verzorgen van contactonderwijs in de eigen organisatie. Daarnaast krijgt de organisatie handvatten om het gebruik van de methodiek te borgen in de praktijk.

De blended learning is ontwikkeld door het IKNL (locatie Eindhoven) en de Netwerken Palliatieve Zorg: 's-Hertogenbosch/Bommelerwaard; Oss-Uden-Veghel; Midden-Brabant; Noord-Limburg; Zuid-Oost Brabant; Stadsgewest Breda. Sinds 2016 is de scholing onder beheer van de genoemde netwerken

Op dit moment zijn de volgende scholingen beschikbaar:
Voor verzorgenden
- Basischoling palliatieve en palliatieve terminale zorg 
- Basisscholing palliatieve zorg voor de dementerende client
Voor verpleegkundigen niveau 4, 5 en 6
- Basisscholing palliatieve en palliatieve terminale zorg

De blended learning is mogelijk gemaakt dankzij projectsubsidie van ZonMw Verbeterprogramma palliatieve zorg en de inspanning van zorgorganisaties in de regio Brabant en Noord-Limburg

Interesse om de scholing te implementeren in de eigen organisatie? 
factsheet basis (verzorgenden)
factsheet dementie
factsheet basis (verpleegkundigen)
factsheet train de trainer
competentieprofiel van een trainer

In de regio Stadsgewest Breda wordt een korting van aangeboden voor inlogaccounts deelnemers, nu € 35 per inlogaccount/per deelnemer. Dit aanbod is alleen geldig voor organisaties die lid zijn van het netwerk.