Expertgroep Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

In september 2008 is op initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, de Expertgroep opgericht. Het initiatief komt voort uit een onderzoek in de regio naar de knelpunten in palliatieve zorg voor deze doelgroep. Vanaf 2018 zijn Brabant breed VG organisaties aangesloten. Deelnemers zijn:  
Amarant, Sovak, Prisma, SDW, S&L, Cliëntenplatform VG West-Midden Brabant, Daelzicht, Kentalis, Oro, Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen, Netwerk Palliatieve Zorg Midden Brabant, Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda (voorzitter). 

De Expertgroep wil palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijk maken door samenwerking, netwerken, informatievoorziening en taboedoorbreking in het bespreekbaar maken van palliatieve zorg, dood en rouw.

Dood en rouw 

  • In 2010 is de film Ik ben Thomas en ik ga dood gerealiseerd
  • Tussen 2012 en 2018 zijn drie symposia georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking over ziek, verdriet en rouw onder de titel Ooit ga je dood. 
  • Voor zorgverleners, vrijwilligers en verwanten worden workshops georganiseerd om aan de hand van de filmdocumentaire het gesprek over dood en rouw te implementeren in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Intereresse? Neem contact met ons op.
  • In 2016 is in samenwerking met Theaterwerkplaats Carte Blanche een filmdocumentaire en theaterproductie Ooit ga je dood gerealiseerd