Expertgroep Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

De Expertgroep wil palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijk maken door samenwerking, netwerken, informatievoorziening en taboedoorbreking door dood en rouw bespreekbaar maken in het thema Ooit ga je dood.
Deelnemers zijn:  Amarant, Sovak, Prisma, SDW, ASVZ, S&L, Cliëntenplatform VG West-Midden Brabant, Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen, Netwerk Palliatieve Zorg Midden Brabant, Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda (voorzitter). In 2017 is de voormailige kenniskring VG van het IKNL bij de Expertgroep aangesloten. Deelnemers zijn Daelzicht, Luntezorg, Oro, Kentalis.