Transmuraal Palliatief Adviesteam Stadsgewest Breda

Voor zorg in de laatste levensfase


Per 1 oktober 2017 is het Transmuraal Palliatief Advies Team Stadsgewest Breda (Transmuraal PAT) actief. Het team ondersteunt alle zorgprofessionals in de regio Breda bij het geven van palliatieve zorg. Het helpt bovendien bij het vroegtijdige herkennen van de palliatieve fase en bij gezamenlijke besluitvorming, ofwel shared decision making. Dit doet zij door het geven van advies. In het advies van het transmuraal PAT staat de vraag van de zorgprofessional centraal en wordt vanzelfsprekend de wens van de patiënt en diens naasten meegenomen.
Het team baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen. Daarnaast heeft het team toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners. 

Wie zijn de consulenten?
De consulenten zijn gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen in de palliatieve zorg

Wanneer?
Het team is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur

Hoe?
Via het telefoonnummer 076 595 30 10.
Buiten kantoortijden en tijdens feestdagen kunt u contact opnemen met het IKNL Consultatieteam Noord Brabant / Noord Limburg via het telefoonnummer 0900 297 16 16.

Werkwijze?
U belt de telefoniste van het transmuraal PAT. De dienstdoende consulent belt u terug

Digitale flyer