Patiënten en naasten

Wat is palliatieve zorg? 

Palliatieve zorg is de zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden. Deze zorg kan dagen tot weken, tot maanden, of zelfs tot jaren duren. De laatste maanden voor de dood wordt de terminale fase genoemd. Palliatieve zorg is gericht op problemen van lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele aard. Palliatieve zorg kan worden verleend thuis in uw eigen omgeving, in het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, in een hospice of bijna-thuis-huis. 
 
Deze website
In de menubalk bovenaan de pagina vindt u meer informatie over verschillende onderwerpen in de palliatieve zorg. Links in het menu vindt u informatie over specifieke regionale thema's, activiteiten voor patiënten en naasten en het zorgaanbod in de regio.