AIV-huisbezoek

Wat is een AIV-Huisbezoek?
Als u geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte, kunt u één of meerdere gesprekken aanvragen met een wijkverpleegkundige van de thuiszorg die bij u op bezoek komt. Deze gesprekken worden AIV-huisbezoeken genoemd. AIV staat voor Instructie, Voorlichting en Advies. Met een AIV-huisbezoek kan worden voorkomen dat u en uw naasten onnodig lang met vragen of problemen blijven rondlopen.

Waarom een AIV-huisbezoek?
De wijkverpleegkundige van de thuiszorg helpt u om inzicht te krijgen in het ontstaan van mogelijke klachten en de wijze waarop u met deze klachten kunt omgaan. Zowel lichamelijke klachten als problemen van psychische aard kunnen aandacht krijgen. Onderwerpen die ter sprake komen, zijn onder andere:

 • Zelfredzaamheid, draaglast en draagkracht
 • Het voorkomen en bestrijden van pijn, vermoeidheid, verminderde eetlust en andere lichamelijke ongemakken
 • Omgaan met verdriet en onzekerheid
 • Omgaan met levensvragen
 • Communicatie met andere zorgverleners
 • Voorzieningen in de palliatieve zorg

Vragen die ter sprake kunnen komen, zijn onder andere

 • Ik ben zo bang voor de komende periode, zeker nu ik steeds vaker pijn krijg. Kunt u aangeven welke mogelijkheden er voor mij zijn, maar ik wil niet suf worden van de medicatie.
 • Mijn man heeft bijna geen trek meer in eten, zo verliest hij nog meer kracht. Hoe belangrijk is voeding als hij de energie mist om te eten, maar eigenlijk juist extra energie kan gebruiken?
 • Nu ik thuis ben, voel ik me toch onzeker. Hoe vind ik mijn oude zelfvertrouwen terug?
 • Ik heb last van bijwerkingen van de therapie. Hoe kan ik omgaan met deze bijwerkingen?
 • Ik ben zo moe. Hoe kan ik hiermee omgaan?
 • Het eten smaakt me niet meer. Wat kan ik hieraan doen?
 • Zijn er mogelijkheden om, buiten mijn naaste omgeving, te praten over alles wat ik meemaak?
 • Ik ben klaar met de behandeling. Hoe pak ik nu het ‘gewone leven’ weer op?
 • Mijn leven heeft nu een heel ander perspectief. Hoe kan ik dit een plaats geven in mijn leven?

Zonodig kan de wijkverpleegkundige andere zorgverleners inschakelen of u helpen om de voor u juiste zorgmogelijkheden te kiezen.

Hoe vraagt u een AIV-huisbezoek aan?
Het AIV-huisbezoek wordt uitgevoerd door een wijkverpleegkundige. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de wijkverpleegkundige van een zorgorganistie naar keuze

Er zijn geen kosten verbonden aan het AIV-huisbezoek. 

Tot slot
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie en/of wenst u een AIV-huisbezoek dan kunt u contact opnemen met de Verpleegkundig Specialist in het ziekenhuis